”För att kunna förändra världen krävs det att man förändrar hur man själv relaterar till världen” – Intervju med Axel Eriksson

Vem: Axel ErikssonÅlder: 20 årGör: Studerar teknisk fysik, ungdomsrepresentant för Sverige i FNs klimatkonvention, UNFCCC, engagerad inom Global Youth Biodiversity Network, bland annat.Aktuellt: Deltar i FN:s … Fortsätt läsa ”För att kunna förändra världen krävs det att man förändrar hur man själv relaterar till världen” – Intervju med Axel Eriksson