Om klimatoro.se

Klimatoro är en sida om hur det känns att tänka på klimatet och klimatförändringarna. Klimatförändringarna är ett verkligt hot och det finns många som oroar sig. Målet, att minska utsläppen, verkar enkelt, men hur vi ska komma dit är en mycket komplicerad fråga. Klimatoro kan vara en motor för vissa att skrida till handling och leva mer hållbart. För andra kan oron föda en känsla av uppgivenhet. Varför är det så? Varför känns det överväldigande och hopplöst ibland? Under vilka omständigheter kan vi hantera känslorna som en konstruktiv kraft? Den här sidans syfte är att hitta svar på dessa frågor.

Här blandas personliga intryck och upplevelser med aktuell forskning inom området klimatpsykologi, beteendeförändring och hållbarhet. Det finns många pusselbitar som behöver läggas för att få fram helheltsbild, en förståelse och en idé om hur klimatoro kan bli en drivkraft för hållbara förändringar. Häng med på resan dit!

Klimatoro.se drivs ideellt av Fabian Lenhard, psykolog och forskare på Karolinska Institutet.

Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash