Hur oroliga är svenskarna för klimatet?

SOM-Institutet har i sin årliga undersökning ”Svenska trender” undersökt i vilken utsträckning svenska befolkningen oroar sig för förändringar i jordens klimat. 

Resultaten visar att allt fler oroar sig: 53% svarade ”Mycket oroande” och 34% svarade ”ganska oroande”. Enbart 2% svarade att de ”inte alls” oroade sig. 

För 10 år sedan var det enbart 38% som oroade sig mycket för klimatförändringarna. En tydlig uppgång. 

Frågan som ställs årligen till det representativa urvalet av svenskar lyder ”Om du ser till läget idag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden: förändringar i jordens klimat?” 

Läs hela rapporten på SOM-Institutets hemsida: https://www.gu.se/sites/default/files/2022-04/1.%20Svenska%20trender%201986%20-%202021.pdf

Photo by Peter van der Meulen on Unsplash