”Hur går vi från oro till handling?” – Intervju i Medicinsk Vetenskap

”Hur kan vi gå från oro till handling?” är frågan som psykologen och forskaren Fabian Lenhard ställer i ett nystartad forskningsprojekt.

”Klimatoro är en rimlig reaktion på ett verkligt hot. Men oron kan ha en paralyserande effekt.” säger han. ”Vi ska undersöka hur vi kan förhålla oss konstruktivt till vår klimatoro, och hur oron kan bli till en drivkraft för hållbara beteenden.”

Projektet har som syfte att utveckla verktyg för en konstruktiv hantering av klimatoro och guida till en hållbar livsstil. Läs hela intervjun här: https://nyheter.ki.se/kan-klimatoro-anvandas-konstruktivt

Om du har intresse att bidra till enkätstudien om klimatoro kan du läsa mer här.